Fritt 4108 not available - substitute UK fritt P2263 or Ferro 4124 - also a Standard Borax Fritt.

Fritt: (4108 not av.) Sub P2263 or 4124 2kg

$48.00Price